Alle innlegg av Olav Holm

Velkommen til misjonskyrkja.no!

Menigheten har fått nyoppussa nettside!

Om du har vore på betelnett.no tidlegare, ser du at utsjånaden til menighetens nettside er noko forandra. Men du vil finne att dei fleste av dei gamle funskjonane i venstre i staden for høgre spalte. Noko gamalt er rydda vekk, og noko nytt er lagt til.

Adressen betelnett.no vil framleis peke hit, men det er misjonskyrkja.no som vil vere det nye hovuddomenet til menigheten.

Innsida ser ut som før, så ikkje ver redd for å ta i bruk mogelegheitane til den nye sida. I samband med omlegginga vil dei som hadde bruker på betelnett.no behalde sitt gamle brukarnamn, men få tildela nytt passord som de så kan endre sjølv på innsida.

Ansvarsliste sundagstreff våren 2019

Dersom du bytter eller veit om endringar, er det fint om du oppdaterer denne ansvarslista. Takk for innsatsen!

Tema for hausten: Å Jesus åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er Supersang: Herren din Gud er hos deg, en helt som har makt til å frelse

25. 08

TEMA: Å sjå seg sjølv med Jesu auge

 

Vaksentale: Jan Danielsen

Barneandakt

Leie:  Ane

Mat: Signe Marie og Anlaug

Leik (og barnepass):  Fosse

Teknikk: Sofie og Agnes Marie 

Musikk: Ane m fl.

08. 09

 

TEMA: Å sjå andre med Jesu auge

Fellestale: Øyvind Slåtta 

Miljøvenleg basar / amerikansk auksjon

Leie: Øystein Kvamme. 

Mat: Ellen og Gunhild 

Leik: Kvamme 

Teknikk:  Hægeland

Musikk: Ane

22. 09

TEMA: Fridom

 

Vaksentale: Janna Nordgaard 

Barneandakt: Åsbjørg

 

Leie: Sigrun Kvamme  

Mat: Mari og Anders      

 Leik og barnepass:  Rannestad

Teknikk: Hægeland

Sanginnslag: Irene Elisabeth

Musikk: Sigrun Kvamme

20. 10

TEMA: Von i med- og motgang, og for æva

 

KREATIV KVELD

20 minutt samling felles. Deretter samtale oppe og kreativt nede.

Leie: Åsbjørg oppstarten.

Sigrun leier samtalen oppe

Mat: Signe Marie og Gunhild

25.-27. 10

ANSGARHELG

25. Konsert på Kvitsund med Ansgarkoret

26. Lovsangskveld på Betel med lovsangsgruppe frå Ansgar (Eventuelt tema: kvile hos Gud)

27. Lovsangsgruppe frå Ansgar deltek på 0-100.

Leie: Sigrun

Leie laurdag: Øystein

03. 11

TEMA: Tilgjeving og forsoning

 

Barneandakt: Ane

Vitnemøte i staden for vaksentale

 

Leie: Andreas S. Holm

Gunhild leier vitnemøtet

Mat: Tone og Anlaug 

Leik (og barnepass):  Engeland

Teknikk: Holm

Musikk: Gunvor

17. 11

TEMA: Bønerett

 

Vaksentale: Møyrid Lunde

Bønnevandring med nattverd i staden for barneandakt. 

Kviteseid Soul Children deltek

Leie:   Ane

Bønnevandring: Marie og Agnes Marie

Mat: Ann Christin og Nils Arne  

Leik (og barnepass):  Grutle

Teknikk:  Grutle

Musikk: Olav

15. 12

Julemøte kl 11.00

 

Gunstein Draugedalen og Sven Øverland 

Leie: Sigrun L.S.

Mat: Gunhild og Anlaug

Teknikk: Grutle

Musikk