Alle innlegg av Olav Holm

Velkommen til misjonskyrkja.no!

Menigheten har fått nyoppussa nettside!

Om du har vore på betelnett.no tidlegare, ser du at utsjånaden til menighetens nettside er noko forandra. Men du vil finne att dei fleste av dei gamle funskjonane i venstre i staden for høgre spalte. Noko gamalt er rydda vekk, og noko nytt er lagt til.

Adressen betelnett.no vil framleis peke hit, men det er misjonskyrkja.no som vil vere det nye hovuddomenet til menigheten.

Innsida ser ut som før, så ikkje ver redd for å ta i bruk mogelegheitane til den nye sida. I samband med omlegginga vil dei som hadde bruker på betelnett.no behalde sitt gamle brukarnamn, men få tildela nytt passord som de så kan endre sjølv på innsida.

Ansvarsliste sundagstreff Hauste 2020

Dersom du bytter eller veit om endringar, er det fint om du oppdaterer denne ansvarslista. Takk for innsatsen!

Tema: Tillit til Gud 

Supersang

30.08

Sundagstreff 

Kl. 17.00

Tema:

Andakt: Åsbjørg

Leie

Mat

Leik

Teknikk:  

Musikk

06.09

 

Sangkveld

 

Leie: Sigrun L.S.

 

Musikk: Holm

27.09

Sundagstreff kl 17.00 

 Tema: Kvifor trur du på Gud?

Andakt: Sigrid T. Lofstad 

Leie

Mat

Leik

Teknikk:  

Musikk

18.10

Sundagstreff kl 17.00

 

Andakt: Kjersti O. Leland

 

Leie

Mat

Leik

Teknikk:  

Musikk

01.11

Sangkveld

   

08.11

Sundagstreff kl 17.00

TEMA: 

 

Leie

Mat

Leik

Teknikk:  

Musikk

29.11

Sundagstreff kl 17.00

TEMA: 

Andakt: Rolf Inge Johansen

Leie

Mat

Leik

Teknikk:  

Musikk:

20.12

Jolemøte

Andakt: Møyfrid Lunde

Leie

Mat

Leik

Teknikk:  

Musikk