Kategoriarkiv: Innlegg

Ansgar-helg!!

Førstkomande helg får vi besøk frå Ansgar-skulen i Kristiansand. Program for helga:

Fredag 25. oktober kl 18.00: KONSERT i gymsalen på KVITSUND med Ansgar Gospel Choir. Gratis inngang. ALLE VELKOMEN!

Laurdag 26. oktober kl 19.00: LOVSANGSKVELD på Betel med ei lovsangsgruppe frå Ansgarskulen. Enkel servering etterpå.

Sundag 27. oktober kl 11.00: 0-100 på MISJONSHUSET. Lovsangsgruppa frå Ansgar deltek.

GLED DYKK! MØT OPP! TA MED EIN VEN ELLER NABO!

Bøn for Kviteseid

Me lever i ei tid prega av store samfunnsmessige utfordringar. Den verda vi lever i er full av skjønnhet og kjærleik, men manglar heller ikkje på urettferdighet og vondskap i stor skala. Kva kan me som einskildpersonar stille opp mot krig, miljøkatastrofer og flyktningekriser? Og kvifor be for lille Kviteseid oppi alt dette som går si skeive gang? Har ikkje Gud nok å tenkje på?

Me som inviterer til Bøn for Kviteseid trur på ein Gud som elskar kvart einaste menneske, både den flyktande Syraren, familien som mista heile heimen sin i flaum i India, og Kviteseidingen som opplever vanskelege relasjonar i familien.

Me ynskjer å invitere Gud inn i våre liv og inn i vårt lokalsamfunn, for me trur at folk både i Kviteseid og i Iran treng hjelp frå Gud. Me øydelegg for andre, ofte utan at me eigentleg vil det, og me kan oppleve å vere offer. Alle kjenne vi stundom på hjelpeløyse.  Alle treng me Guds nåde.

Bli med oss og be om Guds nåde, frelse og frihet over bygda vår! Om du ikkje kan eller vil vere med, men treng nokon som ber for din situasjon, ta kontakt med Ane Holm på telefon 93672392.