Kategoriarkiv: Møter og arrangement

Årsmøte 10. februar kl. 17

Velkomen til årsmøte sundag 10. februar kl. 17! Årsmøtet er kyrkjas øvste organ og er ei viktig samling for både å oppsummere året som var og å sjå framover. Vi startar med pizza.

Sakslista/programmet ser slik ut. Eventueltsaker må vere styret i hande før 3. februar.

  • Opning
  • Val av referent (Oddvar) og protokollunderskrivarar (blir gjort i møtet)
  • Årsmelding v/Oddvar
  • Rekneskap v/Magnus
  • Val til styret v/Åsbjørg og Magnus
  • Val av valkomité (blir gjort i møtet) og orientering om dei andre komitéane og funksjonane
  • Kollekten på sundagstreffa
  • Samtale om arbeidet i kyrkja vår
  • Eventuelt

Tentro

Dette året vil me arrangere Tentro i Kviteseid Misjonskyrkje. Tentro er eit frikyrkjeleg konfirmasjonsopplegg. Det byggjer på eit kristent rammeverk, men har eit noko anna opplegg enn den norske kyrkja sitt konfirmasjonsopplegg. Det er ikkje krav korkje til tro eller dåp for å vere med i Tentro.

Me er så heldige å ha et godt samarbeid med Den norske kyrkja i Kviteseid, så noko av opplegget er felles med konfirmantane der.

Ver med og be for Tentro-opplegget og for Tentro-konfirmantane!