Velkommen til misjonskyrkja.no!

Menigheten har fått nyoppussa nettside!

Om du har vore på betelnett.no tidlegare, ser du at utsjånaden til menighetens nettside er noko forandra. Men du vil finne att dei fleste av dei gamle funskjonane i venstre i staden for høgre spalte. Noko gamalt er rydda vekk, og noko nytt er lagt til.

Adressen betelnett.no vil framleis peke hit, men det er misjonskyrkja.no som vil vere det nye hovuddomenet til menigheten.

Innsida ser ut som før, så ikkje ver redd for å ta i bruk mogelegheitane til den nye sida. I samband med omlegginga vil dei som hadde bruker på betelnett.no behalde sitt gamle brukarnamn, men få tildela nytt passord som de så kan endre sjølv på innsida.

Én kommentar til “Velkommen til misjonskyrkja.no!”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *