Årsmøte 10. februar kl. 17

Velkomen til årsmøte sundag 10. februar kl. 17! Årsmøtet er kyrkjas øvste organ og er ei viktig samling for både å oppsummere året som var og å sjå framover. Vi startar med pizza.

Sakslista/programmet ser slik ut. Eventueltsaker må vere styret i hande før 3. februar.

  • Opning
  • Val av referent (Oddvar) og protokollunderskrivarar (blir gjort i møtet)
  • Årsmelding v/Oddvar
  • Rekneskap v/Magnus
  • Val til styret v/Åsbjørg og Magnus
  • Val av valkomité (blir gjort i møtet) og orientering om dei andre komitéane og funksjonane
  • Kollekten på sundagstreffa
  • Samtale om arbeidet i kyrkja vår
  • Eventuelt