Strikkeplagg med hjartevarme og bibelvers

Strikkekafeen med Anlaug og Gunhild i spissen er produktive! Dei har stikka massevis av sokkar, gensarar og luver, og no vil dei donere desse til Frelsesarmeen! Frelsesarmeen gjev plagga vidare til dei som treng dei mest. Vi håpar mottakarane av gåvene vil kjenne hjartevarmen frå dei som har strikka. Vi håpar endå meir at mottakarane vil kjenne Guds hjartevarme, og få eit glimt av Hans lys og håp. Inni sokkane ligg det ein lapp med gode bibelvers til oppmuntring. Ver med å be om at både sokkane og orda må varme!

Kvifor trur du på Gud?

Vi har kvar vår historie om kvifor vi trur på Gud. Om kvifor vi framleis trur på Gud. Det er både spanande, lærerikt og inspirerande å høyre andres tankar om dette. Andakten på sundagstreffet førstkomande sundag, 25. oktober, blir ein «panelsamtale» der vi får høyre ulike personar fortelje om dette: Kvifor trur eg på Gud? I tillegg blir det som vanleg god sang, leik og kollekt til Jakobs hus i Colombia. Når møtedelen er slutt, held den gode praten fram i kjellaren. Her serverer Ellen og Gunhild pizzabollar til heile gjengen. Ta gjerne med deg ein ven! Velkomen!

Songmøte

Sundag 6. september kl19.00 blir det songmøte på Betel. Det heile blir som ein slags ønskekonsert. Alle som ynskjer det kan melde inn på førehand ein song/salme dei er glade i, og gjerne også fortelje litt om kvifor denne songen er viktig for dei. Desse ynskja kan sendast til Sigrun L. Solvang (924 18 778). Olav B. Holm og Sverre Solvang (m.fl) spelar til songane. Velkomen til samling der vi syng for og med kvarandre i Jesu namn!

hausten 2020

Dersom du byttar eller veit om endringar, er det fint om du oppdaterer denne ansvarslista. Takk for innsatsen!

Tema: Tillit til Gud 

Supersang

30.08

Sundagstreff 

Kl. 17.00

Tema: Bli (betre) kjent med Jesus

Andakt: Åsbjørg

Leie: Sigrun L.S.

Mat: Signe Marie og Anlaug (rundstykke) 

Leik: Sigrun L.S.

Teknikk:  Andreas

Musikk: Olav Holm

06.09

 

Sangkveld     kl 19.00

 

Leie: Sigrun L.S.

Musikk: Olav, Ane, Sverre og Herman

20.09

Sundagstreff kl 17.00 

 Tema: Å stole på Gud / Gud virkar i Romania

Andakt: Sigrid T. Lofstad 

Leie: Ane

Mat:  Mari og Andrers (pølse i brød)

Leik: Kvamme

Teknikk:  Andreas

Musikk: Olav Holm

25.10

Sundagstreff kl 17.00

Tema: Kvifor trur du på Gud?

 

Andakt: Ane leier ein panelsamtale med fleire  deltakarar

 

Leie: Oddvar

Mat: Gunhild og Ellen (Pizzabollar)

Leik: Hægeland

Teknikk:  Solfrid og Anna

Musikk: Olav Holm

01.11

Sangkveld kl 19.00

 

Leie: Sigrun L.S.

Musikk: Olav, Ane, Sverre og Herman

08.11

Sundagstreff kl 17.00

TEMA: Å kjenne Kristi kjærleik

 

Nattverd

Andakt: Åsbjørg

Leie: Ane

Mat: Signe Marie og Anlaug

Leik: Holm

Teknikk:  Oddvar

Musikk: Olav Holm

29.11

Sundagstreff kl 17.00

TEMA: Gud høyrer og svarer på bøn

Andakt: Rolf Inge Johansen

Leie: Sigrun Kvamme

Mat: Grutle (pizzasnurrer)

Leik: Grutle

Teknikk:  Andreas

Musikk: Olav Holm

20.12

Jolemøte

Klokka 11.00!

Andakt: Møyfrid Lunde

Leie:  Sigrun L.S.

Mat: Gunhild og Anlaug (suppe/graut)

Leik: Fosse

Teknikk:  Solfrid og Anna

Musikk: Olav Holm