Kategoriarkiv: Innlegg

Songmøte

Sundag 6. september kl19.00 blir det songmøte på Betel. Det heile blir som ein slags ønskekonsert. Alle som ynskjer det kan melde inn på førehand ein song/salme dei er glade i, og gjerne også fortelje litt om kvifor denne songen er viktig for dei. Desse ynskja kan sendast til Sigrun L. Solvang (924 18 778). Olav B. Holm og Sverre Solvang (m.fl) spelar til songane. Velkomen til samling der vi syng for og med kvarandre i Jesu namn!

SUNDAGSTREFF

Vi er i gang att også med sundagstreffa våre! Oppstart sundag 31. august kl 17.00. Det blir andakt, leik, bøn og fellesskap. Anlaug og Signe Marie stiller med rundstykker til heile gjengen. Velkommen til «gamle travarar» og nye som lurer på korleis vi har det i Kviteseid Misjonskyrkje!

BØnNEMØTE

Bønnemøta startar opp att etter sommaren! Onsdag 26/8 blir det «Bønn for Kviteseid» (Felleskyrkjeleg bønnemøte) på Betel. Dette blir til vanleg tid kl 20.30. Desse felleskyrkjelege bønnemøta blir kvar siste onsdag i månaden. Alle dei andre onsdagane blir det bønnemøte kl 19.30 (merk tida!). Velkommen til alle! Dersom du ikkje har høve til å kome, men vil dele eit bønneemne, kan du melde dette på 97177684 (Åsbjørg).

Sommaravslutning

Sundag 7. juni blir det sommaravslutning på Betel! (Eller skal vi heller kalle det oppstart..?) Vi samlast i hagen på Betel kl 14 (ikkje kl 13 som tidlegare annonsert). Åsbjørg har andakt, og det blir aktivitetar for små og store. I tillegg blir det god tid til prat. Det treng vi 🙂 Vi startar med mat. Pga smittevern må alle ta med mat til seg sjølv. Det blir servert kaffi, te og is. Etter samlinga kan dei som vil bli med på gåtur! Planen er å gå til «Korstoppen». Vi kjører bil til enden av Hommanvegen. Turen går først på fin skogsveg, så blir det eit parti som er litt ulent, før vi kjem inn på fin skogssti. Ta med gode sko og litt ekstra mat og drikke. Nydeleg utsikt! Alle er velkommen! Ta gjerne med ein nabo eller ven!