Gravestart og graveinnsamling.

A10-1 SITUASJONSPLANPå menighetsmøte 20. oktober blei det vedtatt at menigheten går igang med arbeid med uteområdene rundt Betel med utgangspunkt i situasjonsplanen til Håvard Gjernes, med atterhald om alle godkjenningar. Samstundes starter ei innsamling av midlar til Beteloppussinga med ein eigen innsamlingskonto. Målet er å nå 150 000,- som venteleg vil dekkje utearbeidene.

Planen er å anleggje ny parkeringsplass mot det gamle kommunehuset, gjerde ut mot vegen og hage/uteområde rundt Betel der det no er parkeringsplass.