Stikkordarkiv: toppinnlegg

Bøn for Kviteseid

Me lever i ei tid prega av store samfunnsmessige utfordringar. Den verda vi lever i er full av skjønnhet og kjærleik, men manglar heller ikkje på urettferdighet og vondskap i stor skala. Kva kan me som einskildpersonar stille opp mot krig, miljøkatastrofer og flyktningekriser? Og kvifor be for lille Kviteseid oppi alt dette som går si skeive gang? Har ikkje Gud nok å tenkje på?

Me som inviterer til Bøn for Kviteseid trur på ein Gud som elskar kvart einaste menneske, både den flyktande Syraren, familien som mista heile heimen sin i flaum i India, og Kviteseidingen som opplever vanskelege relasjonar i familien.

Me ynskjer å invitere Gud inn i våre liv og inn i vårt lokalsamfunn, for me trur at folk både i Kviteseid og i Iran treng hjelp frå Gud. Me øydelegg for andre, ofte utan at me eigentleg vil det, og me kan oppleve å vere offer. Alle kjenne vi stundom på hjelpeløyse.  Alle treng me Guds nåde.

Bli med oss og be om Guds nåde, frelse og frihet over bygda vår! Om du ikkje kan eller vil vere med, men treng nokon som ber for din situasjon, ta kontakt med Ane Holm på telefon 93672392.

Gi Jesus videre – hele uka

22. -24. november 2019 arrangeres en felleskristen konferanse i Kristiansand: «Gi Jesus videre – hele uka». Vi i Kviteseid Misjonskyrkje ynksjer at så mange som mogleg skal få vere med på denne konferansen! Derfor sponsar Betel halve konferanseavgifta. Les meir på www.gijesusvidere.no/

Frå nettsida: «Gi Jesus videre er en konferanse for deg som bryr deg om at de som vokser opp i dag får en tro på Jesus som vil vare livet ut. Om du er frivillig i en menighet eller ansatt; om du har ansvar for de yngste barna eller menighetens eldste; om du har barn eller ikke: Vi vil utruste deg til å snakke med barn og unge om tro, slik at troen blir varig. «