Om Misjonskirken Norge

Det Norske Misjonsforbund er eit kyrkjesamfunn som består av rundt 90 menigheter som står saman om visjonen: ”Guds barns enhet og menneskers frelse.”

Kyrkjesamfunnet har rundt 9.200 medlemar og driv evangelisk arbeid med vekt på enhet, fellesskap, misjon og diakoni.

Misjonsforbundet har eit internasjonalt engasjement, og har i dag virksomhet i Kongo-Brazzaville, Colombia, Romania, Polen, Kina og Sentral-Asia.

Misjonsforbundet driv Ansgar Bibelskole og Ansgar Teologiske Høgskole i Kristiansand.

Forbundet blei stifta i 1884.

  1. september 2016 bytar vi namn til Misjonskirken Norge.

Les meir på Misjonsforbundets heimesider.