Kategoriarkiv: Ansvarsliste sundagstreff

Sundagstreff våren 2021

Her er oversikt over planlagte sundagtreff og andre arrangement dette semesteret. Det kan bli endringar dersom det kjem forlenga smittevernstiltak.

17.01Sundagstreff
AVLYST
 
31.01  Sundagstreff
AVLYST
07.02ÅRSMØTE
FLYTTA TIL 14.02
 
14.02Sundagstreff
AVLYST
___
ÅRSMØTE kl 19.00
(Gjennomført)
 


Leie årsmøtet: Sigrun
07.03Sundagstreff
kl 17.00
TEMA: Livsdefinerande
hendingar hos kong David
og meg og deg
Andakt: ÅsbjørgLeie:  Ane
Mat: IKKJE MATSERVERING
Leik: Hægeland
Teknikk:  Andras
Musikk: Holm
21.03Samling om håp og trøyst kl 19.00Vitnesbyrd
Allsong
Leie: Sigrun
Teknikk:  Andreas
Musikk: Holm
05.04Påskemøte
kl 19.00
AVLYST
 
18.04Sundagstreff
kl 18.00 (!)
Tema: Ærleg og kjærleg
Andakt: ÅsbjørgLeie: Ane
Leik: Oddvar
Teknikk: Andreas
Musikk
: Holm
02.05Sangkveld
AVLYST
30.05Sundagstreff kl 17.00
Tema: Omvending
Andakt: Kamilla MindeLeie: Oddvar
Leik: Hægeland
Musikk: Holm og Solvang
Teknikk: Andreas
13. 06Avslutning kl 13.00 i hagen på Betel. Etterpå går alle som vil tur til Uddaråsen.Andakt: ÅsbjørgMat: Alle tek med til seg sjølv.
Leik:
Leie: Sigrun

hausten 2020

Dersom du byttar eller veit om endringar, er det fint om du oppdaterer denne ansvarslista. Takk for innsatsen!

Tema: Tillit til Gud 

Supersang

30.08

Sundagstreff 

Kl. 17.00

Tema: Bli (betre) kjent med Jesus

Andakt: Åsbjørg

Leie: Sigrun L.S.

Mat: Signe Marie og Anlaug (rundstykke) 

Leik: Sigrun L.S.

Teknikk:  Andreas

Musikk: Olav Holm

06.09

 

Sangkveld     kl 19.00

 

Leie: Sigrun L.S.

Musikk: Olav, Ane, Sverre og Herman

20.09

Sundagstreff kl 17.00 

 Tema: Å stole på Gud / Gud virkar i Romania

Andakt: Sigrid T. Lofstad 

Leie: Ane

Mat:  Mari og Andrers (pølse i brød)

Leik: Kvamme

Teknikk:  Andreas

Musikk: Olav Holm

25.10

Sundagstreff kl 17.00

Tema: Kvifor trur du på Gud?

 

Andakt: Ane leier ein panelsamtale med fleire  deltakarar

 

Leie: Oddvar

Mat: Gunhild og Ellen (Pizzabollar)

Leik: Hægeland

Teknikk:  Solfrid og Anna

Musikk: Olav Holm

01.11

Sangkveld kl 19.00

 

Leie: Sigrun L.S.

Musikk: Olav, Ane, Sverre og Herman

08.11

Sundagstreff kl 17.00

TEMA: Å kjenne Kristi kjærleik

 

Nattverd

Andakt: Åsbjørg

Leie: Ane

Mat: Signe Marie og Anlaug

Leik: Holm

Teknikk:  Oddvar

Musikk: Olav Holm

29.11

Sundagstreff kl 17.00

TEMA: Gud høyrer og svarer på bøn

Andakt: Rolf Inge Johansen

Leie: Sigrun Kvamme

Mat: Grutle (pizzasnurrer)

Leik: Grutle

Teknikk:  Andreas

Musikk: Olav Holm

20.12

Jolemøte

Klokka 11.00!

Andakt: Møyfrid Lunde

Leie:  Sigrun L.S.

Mat: Gunhild og Anlaug (suppe/graut)

Leik: Fosse

Teknikk:  Solfrid og Anna

Musikk: Olav Holm

       
       

våren 2020

Dersom du bytter eller veit om endringar, er det fint om du oppdaterer denne ansvarslista. Takk for innsatsen!

Tema: Å Jesus åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er

Supersang: Alt det du vil at andre skal gjøre for dere

05.01

Fellesskapskveld

Kl. 18.00

  Leie: Åsbjørg

19.01

 

Sundagstreff kl 17.00

TEMA: Dåpen

Andakt: Åsbjørg i samtale med Anlaug, Ove, Oddvar (m.fl?)

Leie: Øystein K.

Mat: Signe Marie og Anlaug

Leik: Kvamme

Teknikk:  Hægeland

Musikk: Holm

02.02

Felles familiemøte kl 16.00 og levande-tru-seminar kl 13.00

 

Linda Ardernach Johannesen 

Leie: Ane

09.02

ÅRSMØTE

 

  Leie: Ane

01.03

Sundagstreff kl 17.00

TEMA: Guds fulle rustning

Barneandakt: Åsbjørg

 

Voksentale: Johan Hammerich

BARNEGOSPEL syng

Leie:  Ane

Mat: Ann Christin og Nils Arne

Leik: Grutle

Teknikk:  Grutle

Musikk: Holm

15.03

Sundagstreff kl 17.00

AVLYST!

TEMA: Kvifor er du ein kristen?

Fellesandakt: Kjersti Ofte Leland

Nattverd

Leie: Sigrun L. Solvang

Mat:Mari og Anders

Leik: Engeland

Teknikk:  Kvamme

Musikk: Holm

05.04

Påskefrukost kl 11.00

AVLYST!

Andakt: 

Leie:

Mat: Gunhild, Anlaug og Tone

Musikk:

19.04

Fellesskapskveld

AVLYST!

   

26.04

Sundagstreff kl 17.00

AVLYST!

Fellesandakt: Rolf Inge Johansen

Leie: Oddvar

Mat: Ellen og Gunhild

Leik: Fosse

Teknikk:  Grutle

Musikk: Holm

07.06

AVSLUTNINGS-MØTE

Andakt: 

 

Hausten 2019

Dersom du bytter eller veit om endringar, er det fint om du oppdaterer denne ansvarslista. Takk for innsatsen!

Tema for hausten: Å Jesus åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er Supersang: Herren din Gud er hos deg, en helt som har makt til å frelse

25. 08

TEMA: Å sjå seg sjølv med Jesu auge

Vaksentale: Jan Danielsen

Barneandakt

Leie:  Ane

Mat: Signe Marie og Anlaug

Leik (og barnepass):  Fosse

Teknikk: Sofie og Agnes Marie 

Musikk: Ane m fl.

08. 09

 

TEMA: Å sjå andre med Jesu auge

Fellestale: Øyvind Slåtta 

Miljøvenleg basar / amerikansk auksjon

Leie: Øystein Kvamme. 

Mat: Ellen og Gunhild 

Leik: Kvamme 

Teknikk:  Hægeland

Musikk: Ane

22. 09

TEMA: Fridom

Vaksentale: Janna Nordgaard 

Barneandakt: Åsbjørg

Leie: Sigrun Kvamme  

Mat: Mari og Anders      

 Leik og barnepass:  Rannestad

Teknikk: Hægeland

Sanginnslag: Irene Elisabeth

Musikk: Sigrun Kvamme

20. 10

TEMA: Von i med- og motgang, og for æva

KREATIV KVELD

20 minutt samling felles. Deretter samtale oppe og kreativt nede.

Leie: Åsbjørg oppstarten.

Sigrun leier samtalen oppe

Mat: Signe Marie og Gunhild

25.-27. 10

ANSGARHELG

25. Konsert på Kvitsund med Ansgarkoret

26. Lovsangskveld på Betel med lovsangsgruppe frå Ansgar (Eventuelt tema: kvile hos Gud)

27. Lovsangsgruppe frå Ansgar deltek på 0-100.

Leie: Sigrun

Leie laurdag: Øystein

03. 11

TEMA: Tilgjeving og forsoning

Barneandakt: Ane

Vitnemøte i staden for vaksentale

Leie: Andreas S. Holm

Gunhild leier vitnemøtet

Mat: Tone og Anlaug 

Leik (og barnepass):  Engeland

Teknikk: Holm

Musikk: Gunvor

17. 11

TEMA: Bønerett

Vaksentale: Møyrid Lunde

Bønnevandring med nattverd i staden for barneandakt. 

Kviteseid Soul Children deltek

Leie:   Ane

Bønnevandring: Marie og Agnes Marie

Mat: Ann Christin og Nils Arne  

Leik (og barnepass):  Grutle

Teknikk:  Grutle

Musikk: Olav

15. 12

Julemøte kl 11.00

Gunstein Draugedalen og Sven Øverland 

Leie: Sigrun L.S.

Mat: Gunhild og Anlaug

Teknikk: Grutle

Musikk

Våren 2019

Dersom du bytter eller veit om endringar, er det fint om du oppdaterer denne ansvarslista. Takk for innsatsen!

Tema for andaktane: Fortelingar Jesus høyrde, altså fortelingar frå GT. Supersang: Dette er dagen! (med div musikere..)

Dato 20. januar 3. februar 3. mars 17. mars 31. mars 14. april 28. april 25. mai 15. juni
Tema
2. Kong 6. Hæren som vart blind. Om å gjengjelde ondt med godt 2. Kong 7 Sult i Samaria. Om å dele den god bodskapen 2. Kong 18 Brevet for Guds ansikt. Om å bli pressa og håna 2. Kong 22 Bokrullen i muren. Om å bruke Guds ord Daniel 1 Daniel og venene blir bortførte. Om å vere både allminneleg og annleis PÅSKEFRUKOST
Om påske
Daniel 3 I ildovnen. TEN-TRO-KONFIRMASJON
Kl 12.00.
Avslutning LAURDAG!Kl 17.00
Barneandakt Åsbjørg Mellomstore ungar ? TenTro Ane Malin Malmgren Johansen (felles for voksne og barn) Felles andakt v/Sigrid Eilevstjønn Ane Åsbjørg Åsbjørg
Voksentale Johan Hammerich Ikkje voksen-avdeling Anne Margrethe Mandt-Anfindsen Vitnemøte  John David Wikstøl
Leie Sigrun L. Solvang Sigrun Kvamme Oddvar Hægeland Øystein Kvamme Sigrun L. Solvang Anlaug Åsbjørg Sigrun LS.  
Mat Gunhild og Anlaug AnnChristin og Nils Arne Signe M og Anlaug Tone og jentene Ellen og Gunhild Gunhild og Anlaug Mari og Anders _______ Alle tek med
Leik og barnepass (ved behov) Fosse Elias og Sunniva Engeland Mota Kvamme Holm __________ Hægeland  ___ Grutle
Teknikk Elin Johanne og Agnes Marie Sofie og Marie Kvamme Tobias Kvamme? Holm __________ Hægeland Oddvar _
Musikk Olav og Sverre Olav og Sverre Olav og Sverre Olav og Sverre Olav og Sverre Olav og Sverre Sigrun og Sverre Dag Henning Sørbø ?? 
Anna   Barnegospel
TenTro ordner utlodning
    Unge Røyster
Nattverd
    Sigrun LS, Øystein og Anlaug blir med under forbøna. I hagen på Betel