Vaskeliste 2022

Her fylgjer lista over dei som har sagt ja til å vaske på Betel :

Januar          Gunhild og Mari

Februar        Anlaug og Ove

Mars             Ove  og Sverre

April              Ane og Øystein

Mai                Anlaug og Ove 

Juni/Juli     Ferie

August            Gunhild og Mari

September    Anlaug og Ove

Oktober         Ove og Sverre

November     Ane og Øystein

Desember     Anlaug og Ove 

Takk skal du ha for innsatsen.