Hausten 2019

Dersom du bytter eller veit om endringar, er det fint om du oppdaterer denne ansvarslista. Takk for innsatsen!

Tema for hausten: Å Jesus åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er Supersang: Herren din Gud er hos deg, en helt som har makt til å frelse

25. 08

TEMA: Å sjå seg sjølv med Jesu auge

Vaksentale: Jan Danielsen

Barneandakt

Leie:  Ane

Mat: Signe Marie og Anlaug

Leik (og barnepass):  Fosse

Teknikk: Sofie og Agnes Marie 

Musikk: Ane m fl.

08. 09

 

TEMA: Å sjå andre med Jesu auge

Fellestale: Øyvind Slåtta 

Miljøvenleg basar / amerikansk auksjon

Leie: Øystein Kvamme. 

Mat: Ellen og Gunhild 

Leik: Kvamme 

Teknikk:  Hægeland

Musikk: Ane

22. 09

TEMA: Fridom

Vaksentale: Janna Nordgaard 

Barneandakt: Åsbjørg

Leie: Sigrun Kvamme  

Mat: Mari og Anders      

 Leik og barnepass:  Rannestad

Teknikk: Hægeland

Sanginnslag: Irene Elisabeth

Musikk: Sigrun Kvamme

20. 10

TEMA: Von i med- og motgang, og for æva

KREATIV KVELD

20 minutt samling felles. Deretter samtale oppe og kreativt nede.

Leie: Åsbjørg oppstarten.

Sigrun leier samtalen oppe

Mat: Signe Marie og Gunhild

25.-27. 10

ANSGARHELG

25. Konsert på Kvitsund med Ansgarkoret

26. Lovsangskveld på Betel med lovsangsgruppe frå Ansgar (Eventuelt tema: kvile hos Gud)

27. Lovsangsgruppe frå Ansgar deltek på 0-100.

Leie: Sigrun

Leie laurdag: Øystein

03. 11

TEMA: Tilgjeving og forsoning

Barneandakt: Ane

Vitnemøte i staden for vaksentale

Leie: Andreas S. Holm

Gunhild leier vitnemøtet

Mat: Tone og Anlaug 

Leik (og barnepass):  Engeland

Teknikk: Holm

Musikk: Gunvor

17. 11

TEMA: Bønerett

Vaksentale: Møyrid Lunde

Bønnevandring med nattverd i staden for barneandakt. 

Kviteseid Soul Children deltek

Leie:   Ane

Bønnevandring: Marie og Agnes Marie

Mat: Ann Christin og Nils Arne  

Leik (og barnepass):  Grutle

Teknikk:  Grutle

Musikk: Olav

15. 12

Julemøte kl 11.00

Gunstein Draugedalen og Sven Øverland 

Leie: Sigrun L.S.

Mat: Gunhild og Anlaug

Teknikk: Grutle

Musikk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *