Anbefalingar

Denne helga har vi ikke møte på Betel. Vi støtter heller opp om arrangement hos gode naboar. Det er familiemøte på Misjonshuset kl 17.00 der Soul Children skal synge. Og så er det konsert i kyrkja kl 19.00 med Hilde Norland Gundersen på song og Arne Olav Hageberg på song og gitarar. Dei har kalt konserten sin «Perler for folk», og lover «ein kveld utanom det vanlege, med føde for både sjel og øyrer». Konsert med «Perler for folk» (sokn.no) Sjåast!?

ÅRSMØTE 13. februar kl 17.00

Velkommen til møte og årsmøte sundag 13. februar kl 17.00.

I år er vi så heldige å få besøk av Anne Margrethe Mandt-Anfindsen, vår menighetsrådgjevar frå Misjonskirken Norge. Samlinga kl 17 startar med at Anne Margrethe har ein andakt for oss. Deretter går vi over til sjølv årsmøtet. Under er saksliste for årsmøtet, samt lenke til forslag til årsmelding. Det blir også mat å få i løpet av samlinga. Hjarteleg velkomen!

Til orientering skal også styret ha ein lengre samtale med Anne Margrethe frå kl 12 denne sundagen. Dette gler vi oss til!

Saksliste årsmøte sundag 13. februar 2022 kl 17.00

1. Innleiing

2. Godkjenning av innkalling og val av referent og protokollunderskrivarar

3. Årsmelding og orienteringar frå Speidaren og Strikkekafeen

4. Rekneskap

5. Val til styret

Følgande personar er ikkje på val:

Åsbjørg Hægeland og Sigrun Lønning Solvang (Faste medlemmar i styret.)

Nils Arne Grutle (1. vara)

Følgande personar har takka ja til gjenval:

Ane Spikkeland Holm. (Faste medlemmar i styret.)

Tone Fosse (2. vara)

6. Val av valkomite og andre funksjoner

7. Samtale om arbeidet

8. Skal vi pusse opp salen i kjellaren dette året?

9. Eventuelt