ÅRSMØTE 11. FEBRUAR

Vi kaller med dette inn til årsmøte i Kviteseid Misjonskyrkje laurdag (!) 11. februar kl 16-18.

SAKSLISTE

1. Innleiing ved Ane

2. Godkjenning av innkalling, og val av referent og protokollunderskrivarar

3. Årsmelding, samt orienteringar frå Speidaren og Strikkekafeen

4. Rekneskap

5. Orientering om styresituasjonen

Følgande personar er i styret også neste periode:

Ane Spikkeland Holm

Tone Fosse (2. vara)

Endringar:

Sigrun Lønning Solvang går ut av styret og stiller ikkje til gjenval

Åsbjørg Hægeland er på val.

Nils Arne Grutle har vore 2. vara og stiller ikkje til gjenval.

Valkomiteen (Oddvar Hægeland) saman med styret har ikkje klart å finne nok kandidatar til eit nytt styre.

Det noverande styret har hatt styremøte i januar og kome til følgande konklusjon:

Åsbjørg og Ane vil ikkje klare å drive styrearbeidet og organiseringa av møteverksemda «åleine». Vi ser inga anna løysing enn å setje sundagsmøta våre på pause dette halvåret. Vi ønsker ein god samtale om dette på årsmøtet. Dersom andre i menigheten ser annleis på dette enn styret, så er vi sjølvsagt opne for både innspel og initiativ.

Styret ønsker at dei faste bønnemøta held fram. Og vi er veldig glade for at strikkekafeen held fram. Speiderarbeidet, som er eit samarbeid mellom Kviteseid Misjonskyrkje og Den norske kyrkja, er heldigvis livskraftig og godt.  

Den noverande situasjonen betyr heller ikkje nødvendigvis at vi legg ned Kviteseid Misjonskyrkje.

6. Samtale om konsekvensane av sak 5

  • Relasjonar og fellesskap framover
  • Sjelesorg, forbøn, diakoni
  • Bidrag inn i det felleskyrkjelege arbeidet
  • Drift av sjølve Betel-huset
  • Informasjon utad om situasjonen

7. Eventuelt

BØNNE- og VITNEMØTE

Godt nytt år! Og velkommen til årets første samling på Betel sundag 8. januar kl 18.00. Dette blir eit felleskapsmøte med song, takk, bøn og vitnesbyrd.

Utdrag frå andakt av Jostein Ørum: «Vi gir avkall på strev. Vi stoler på Gud. Ikke fordi vi ikke bryr oss, men fordi vi bryr oss, så slipper vi taket i det som har et grep om oss. (…) Når vi så har løsnet grepet om hverdagens bekymringer, kan vi øve oss på å ta imot alt det gode som overraskelsens Gud har i ermet.»

JOLEMØTE

Sundag 18. desember blir det (tradisjonen tru) jolemøte på Betel. Vi startar kl 11 med møtedel der vi får lytte til forkynning av Møyfrid Lunde. Her blir det også flotte julesongar, leik, forteljing og glimt frå livet på Jakobs hus i Colombia. Etter møtet er alle velkomne til julelunsj i kjellaren. Gje melding til Åsbjørg på førehand dersom du kan bidra med eit pålegg/ei kake/ eller noko annan etande til dette måltidet 🙂

VELKOMMEN!

Songmøte i advent

Sundag 4. desember kl 18.00 ønsker vi velkommen til ei fin stund med masse song og musikk. Vi syng advents- og julesongar vi er glade i. Det er til og med lov å ønske seg ein song, og /eller fortelje om ein song du er glad i. Meld gjerne Ane på førehand om dette. 🙂 Enkel severing etter møtet.


Vi tenner adventlyset vårt i denne trygge von
at sterkare enn vinternatt er lyset frå Guds son.
Han bad oss bere lyset ut til dei som svelt og frys.
For verda, ho er kald og mørk,
men stjerna, ho er lys!


Å tenne lys der mørkret rår, det minner stjerna om.
For slik var vegen som han gjekk, den Frelsaren som kom.
Ho bed om tid og hjarterom for alle rundt på jord.
For verda er så kald og trong.
Men Frelsaren er stor!


Johan Sorknes