Ansvarsliste speidaren våren 2010

Dato Lede Andakt Aktiviteter Leik
26.01 ØK AN Felles med storspeideren. Ski/aking på Hegnajordet. ES: Bål og varm saft Ja!
09.02 ASH ASH Refleksløype. Ansvar: AN     Sagepost: ES     Snøleik: AN?
09.03 AN ASH Tema: ES: Lage bål, bålregler. ASH: Nødnumre, farlige situasjoner, hva gjør en når det brenner. AN
21.03 ASH, ØK Speidergudstjeneste. Møte kl 1045. Speiderskjerf og genser! ØK delegerer speiderloven og tekstlesing. Speiderbønn og speiderinfo
23.03 ASH ENR Felles med storspeideren. Rappell. Storspeideren har tema for småspeideren AN
06.04 ENR ASH Tema: Førstehjelp. AN/ENR :Frie luftveier/stabilt sideleie. ASH: Blødning, sår – rensing, brannskader ASH
17.04 Speideraksjonen fra kl.11-kl. 14.30 Lars, Ane, Øystein og Eli blir med. Storspeider og småspeider 3 og 4 klasse får ansvar. Dele de inn i 3 grupper. Spørre noen foreldre om de kan hjelpe. AN: bestiller merker, bøsser og innhenter tillatelse. ER ansvar for vaffelrøre m/tilbehør, pølse m.m
20.04 ASH ASH Tema: ES: Pakke sekk. ASH: Småspeiderens turregler. ASH/ES Barkebåt.
04.05 ØK OH Felles avslutning på Kvitsund. Seremoni- og merkemester: LH. Pølser, vann m.m.: AN LH
Pinsa Speiderleir, Attrå. ASH, AN, ENR (på jobb 2.pinsedag), ES?

ES har fast bålansvar. Viktig at alle lederne møter 17.15. Gi beskjed til den som skal lede møtet om du ikke kan møte.

Init Navn Mobil Tlf
ES Einar Sandland 90014727 35054124
ASH Ane Holm 93672392 35053175
ENR Eli N Rognsvåg 99165456 35054046
ØK Øystein Kvamme 90015343 35068753
AN Anne Nyland 97751939 35055133
LS Lars Susaas 40290943
AT Aslaug Tormodsvik 99361723 35053533

Ansvarsliste speidaren hausten 2010

Dato Lede Andakt Aktiviteter Leik
05.10 ASH ENR Felles først. ENR mat på bål. ES knivregler. ASH spiselige ting i naturen ASH
19.10 ENR ASH ES naturkjennskapsløype. ASH henteleken ASH
23.-24.10 Tur til Fjone!
02.11 ENR ASH Tema: ES: kompass/himmelretninger. ASH orienteringspostløype ASH
16.11 ASH ENR Tema: NAG: Klatring innendørs på Kvitsund ASH
30.11 ASH ENR Felles med storspeideren og foreldre. Grøt ØK. Ledermøte etterpå (evaluering) LS

ES har fast bålansvar. Viktig at alle lederne møter 17.15. Gi beskjed til den som skal lede møtet om du ikke kan møte.

Init Navn Mobil Tlf
ES Einar Sandland 90014727 35054124
ASH Ane Holm 93672392 35053175
ENR Eli N Rognsvåg 99165456 35054046
ØK Øystein Kvamme 90015343 35068753
NAG Nils Arne Grutle 95941232 35068755
LS Lars Susaas 40290943
AT Aslaug Tormodsvik 99361723 35053533