Bønnemøta er i gang

Frå og med veke 4 er bønnemøta kvar onsdag kl 19.30 i gang att! Vi har lov å vere inntil 10 personar. Dersom du ikkje kan kome, send gjerne bønneemne til tlf 97177684.

Den planlagte samlinga sundag 31. januar må dessverre utgå pga gjeldane smittevernstiltak. Vi oppmodar alle til å vere med på ein digital gudsteneste og/ eller lage eigne samlingar i heimen.

Vi kjem tilbake med meir informasjon om vårhalvåret når det blir gjort endringar i smittevernstiltaka.

Sundagstreff våren 2021

Her er oversikt over planlagte sundagtreff og andre arrangement dette semesteret. Det kan bli endringar dersom det kjem forlenga smittevernstiltak.

17.01AVLYST 
31.01  Sundagstreff
AVLYST
07.02  ÅRSMØTE
FLYTTA TIL 14.02
 
14.02Sundagstreff
AVLYST
___
ÅRSMØTE kl 19.00
 Leie: Sigrun
07.03Sundagstreff
kl 17.00
TEMA:
Andakt:Leie: 
Mat:
Leik:
Teknikk: 
Musikk: Holm
21.03Sangkveld kl 19.00Leie:
Teknikk: 
Musikk: Holm
28.03Påskefrukost
kl 11.00
Andakt: Leie:
Mat:
Musikk:
18.04Sundagstreff
kl 17.00
Andakt:  Leie:
Mat:
Leik:
Teknikk:
Musikk: Holm
25.04Sangkveld kl 19.00Leie:
Teknikk: 
Musikk: Holm
30.05Sundagstreff /turAndakt: ?
13. juniAvslutningAndakt: